Obchodní podmínky

Kateřina Kotoučková


Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2023.

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Kateřina Kotoučková, IČ 06226647 se sídlem Opatovice 6, Vyškov, jako Zhotovitel díla (dále jen "fotografka") nebo služeb a na straně druhé Objednatel (dále jen "klient").

Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu Díla a Dílo od Zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku / instagramu nebo sms zprávy.


1. Objednání služby

K objednání může dojít na základě ústní či písemné objednávky klientem u fotografky a jejich přijetím (akceptací) a potvrzením. Smluvní vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení oběma stranami. Objednáním klient souhlasí s obchodními podmínkami, s autorským přístupem a mým fotografickým stylem. Závazným objednáním klient souhlasí i se zveřejněním jeho fotografií na fotografčiných sociálních sítích a webu www.katerinakotouckova.cz. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.


2. Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti - většinou cca 4 týdny před plánovaným termínem focení (portrétní, párové, rodinné či těhotenské). Novorozenecké focení si rezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po porodu, podle situace a možností.


3. Zrušení rezervace

Pokud musí klient focení z nějakého důvodu zrušit nebo přesunout na jiný termín, tak o tom telefonicky nebo elektronicky informuje fotografku s dostatečným předstihem. Focení bude zrušeno nebo bude klientovi nabídnut náhradní termín (dle vytíženosti fotografky). 


4. Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografčinu obsazenost. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení oběma stranami. Objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami, s autorským přístupem a mým fotografickým stylem. Po opakovaném rušení, přesouvání termínů či nekorektním jednání ze strany klienta si fotografka vyhrazuje právo klientovi již další termín nenabízet.


5. Cena služby

Ceny jsou přístupné veřejně na webových stránkách v sekci Ceník dle jednotlivých druhů focení. 


6. Místo fotografování

Lokace focení se domlouvá před samotným fotografováním. Focení (kromě newborn) probíhá v exteriéru nebo v ateliéru. Při nepřízni počasí se přesunuje focení na náhradní - nejbližší možný volný - termín. Newborn fotografuji u klientů doma nebo v ateliéru. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení oběma stranami. Objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami, s autorským přístupem a mým fotografickým stylem. 


7. Doba fotografování

Doba focení je individuální dle výběru a rozsahu balíčku. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení domluveného časového rozsahu. V případě zpoždění klienta delším než 20 minut a bez předchozí omluvy, se focení ruší bez možnosti náhradního termínu. V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický nebo video záznam bez předchozího souhlasu fotografky.


8. Splatnost cen

Platí se po focení - bezhotovostně na účet, při zaslání faktury. Při výběru dalších fotografií nad rámec balíčku a případných doplňkových produktů (foto-obrazy, fotoknihy apod.) je forma doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto-balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotografka právo zakázku nepředat do doby než je klientem řádně zaplacena.


9. Výběr fotografií

Do 10 dnů od fotografování dostane klient náhledy k výběru. Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotografka. Na výběr má klient 2 týdny, pokud se obě strany nedomluví jinak. Zaslané náhledy fotografií dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografky jako autora daného díla dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě). Slouží pouze pro klientovu osobní potřebu, a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.


10. Úprava fotografií

V rámci ceny se u fotografií provádí následující úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky či škrábance. U novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka, velké rušící kousky loupající se kůže (nikoliv všechna loupající se kůžička - ta je pro ně typická) a sjednotí se pleť. Speciální požadavky na náročnější retuš jako je odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí (ty doporučuji odstranit už doma, ne však těsně před focením - kvůli případnému zarudnutí), čouhajících ramínek atd. jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 500 Kč za fotografii - za předpokladu, že je daná úprava realizovatelná. Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografky není také důvodem k reklamaci zakázky. Upravené fotografie neobsahují fotografčino logo. Neupravené fotografie neposkytuji!


11. Dodací lhůta fotografií

Po obdržení klientem zaslaného výběru fotografií je dodací lhůta fotografií 2-8 týdnů - dle aktuální vytíženosti fotografky. V případě čerpání dovolené, nemoci nebo ve svatební sezóně (květen - září) se tato doba může prodloužit. U svatebních fotografií je doba dodání uvedená ve smlouvě. Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat z nějakého důvodu dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby obě strany zajistily klidné zpracování zakázky. Případný poplatek za expresní upřednostněné zpracování fotografií činí 2 000 Kč.


12. Předání fotografií

Klientem vybrané upravené fotky zasílá fotografka elektronicky - klient si je může stáhnout a uložit nebo na ně komukoliv poslat odkaz. Fotky jsou vhodné pro tisk i velkoformátové obrazy, klient si je tak může zároveň objednat k tisku (klasická tištěná fotografie, foto-obraz, atp.) u kvalitního českého dodavatele přímo na obdrženém odkaze. Fotografie je potřeba z odkazu stáhnout do měsíce, poté odkaz vyprší a fotky již nejsou dostupné. Svatební fotografie obdrží klient v rozsahu a domluvenou formou uvedenou ve smlouvě.


13. Archivace fotografií

Fotografka archivuje 1 rok pouze upravené fotografie, po této době není ze strany klienta možné o ně žádat. Neupravené fotografie jsou smazány do 1 měsíců od odevzdání zakázky klientovi. Chce-li klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do té doby. 


14. Reklamace 

Důvodem k reklamaci fotografií není: nespolupráce při focení, počasí, vlastní vzhled na fotkách, neupravené oblečení, rozfoukané vlasy, odlesky, nasazené sluneční brýle, čouhající ramínka. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografky není také důvodem k reklamaci zakázky. Reklamace bude uznána v případě poškození digitálních dat, kde bude sjednána náhrada a navrženo řešení dané situace.


15. Autorská práva

Veškeré fotografie jsou chráněny autorským zákonem (tzn. nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora). Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Vyhrazuji si právo na zveřejnění fotografií na svém Facebooku, Instagramu a webových stránkách www.katerinakotouckova.cz. V případě, že si nepřejete zveřejňovat fotografie, informujte mě prosím o této skutečnosti ihned po focení. Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na mých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.


16. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které jsou poskytnuty v souvislosti s objednáním focení, budu zpracovávat dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1) Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Osobní údaje Objednatele (klienta) uchovává fotografka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje. Máte právo dle čl. 15 - 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.

2) V souvislosti s prováděním díla (kde je více osob - svatba, rodinné focení a pod.) mohou být pořizovány i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen Objednatele, Objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 tohoto článku.


Dárkový poukaz

Dárkový poukaz můžete uplatnit po jeho předložení při focení. Objednávejte se ideálně 1 - 2 měsíce před ukončením jeho platnosti (na každém poukazu je uvedena jeho platnost). Délku kuponu nelze prodloužit a nelze jej vyměnit za finanční kompenzaci! Objednávejte se emailem na katerina.kotouckova@email.cz nebo formulářem na těchto webových stránkách.